Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

drttop
19:33
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem się kochać.
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.
— marcin świetlicki "olifant"
Reposted frommalinowa malinowa viakyte kyte

July 29 2017

drttop
10:07
4921 994f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSenyia Senyia

July 09 2017

drttop
14:13
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaSenyia Senyia
14:11
8783 3e8d 500
Reposted fromlimiculous limiculous viaSenyia Senyia

May 20 2017

19:46
3305 c290
Reposted fromdeedo2313 deedo2313 viaSenyia Senyia
drttop
19:35
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaSenyia Senyia
drttop
19:32
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
drttop
19:32
4314 5a77 500
Reposted frombeltane beltane viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
drttop
19:30
4088 b347
Reposted fromkyte kyte
drttop
19:30
4283 0832
Reposted fromkyte kyte
drttop
19:29
6114 e218
Reposted fromkyte kyte

April 02 2017

drttop
13:10
1232 b8cb
Reposted fromscorpix scorpix viaSenyia Senyia
13:10
6994 9787
Reposted fromfuckblack fuckblack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

February 17 2017

drttop
21:26

February 16 2017

drttop
21:12
7502 200b 500
Reposted fromoll oll viakyte kyte
drttop
21:09
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
drttop
19:15
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat viakyte kyte

July 08 2015

drttop
18:04
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viaosaki osaki
12:27
8658 c52e
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaoll oll
drttop
11:41
Reposted frommeem meem viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl