Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

drttop
18:51

Mit o dwóch połówkach jabłka 

Wiele osób wierzy, że spełnią się i będą szczęśliwe dopiero wtedy, gdy znajdą tę jedyną/tego jedynego – partnera podobnego do nich jak druga połówka tego samego owocu, będącego niejako przedłużeniem ich osoby. Wierzą, że tylko przy takim partnerze wreszcie poczują spokój. „Druga połowa” ma myśleć podobnie jak one, lubić te same rzeczy, pragnąć tego samego, niemal oddychać we wspólnym rytmie. To przekonanie powoduje, że przyglądają się ukochanemu/ukochanej i chcą się upewnić, czy na pewno jest tym przeznaczonym/tą przeznaczoną.

„A może to nie jest właściwa osoba, może powinnam poszukać kogoś innego, lepszego, bardziej podobnego do mnie?” – zastanawiała się Izabela, która zmieniała partnerów co kilka lat, bo wciąż miała wrażenie, że jeszcze nie trafiła na idealnego, wymarzonego mężczyznę, swoją drugą połowę. Po latach uświadomiła sobie, że nie ma nikogo, kto by spełniał te wyśrubowane warunki – w każdym partnerze znajdzie coś, co nie będzie jej pasować. Nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież nie jesteśmy uzupełnieniem drugiej osoby, lecz odrębną całością, niezależną jednostką, wnoszącą swój wkład do związku. Owszem, łączą nas pewne podobieństwa, ale też różnimy się. W dobrym związku partnerzy współpracują ze sobą, wspierają się, starają się poznać podobieństwa i różnice, a nie zlewają się ze sobą i nie duszą w jednym sosie. Oddychają we własnym rytmie, idą przez życie razem, lecz każde w swoim tempie.

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSenyia Senyia

November 08 2017

19:54
0939 ed3c
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viaSenyia Senyia
drttop
19:49
drttop
19:48
5821 db21 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viaSenyia Senyia
drttop
19:42
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaSenyia Senyia
drttop
19:40
3184 52cb 500
Ryszard Kaja, Zaduszki
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
drttop
19:40
1239 a52d 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaSenyia Senyia
drttop
19:39
May you be fortunate enough to have the time and energy to do what you love, after you’ve spent your time and energy doing what you’ve had to do.
Bruce Adler (via bintalghazi.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaSenyia Senyia

October 31 2017

drttop
22:17
5418 6a34 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaoll oll

October 16 2017

drttop
15:03
4476 9bfe 500
Reposted frompiehus piehus viaSenyia Senyia

October 09 2017

drttop
16:31

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
drttop
15:49

podsłuch dnia.

"Dbaj o swoje ciało - to jedyne miejsce w którym musisz mieszkać".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

September 25 2017

drttop
20:58
4066 f68b
Reposted fromumorusana umorusana viaSenyia Senyia
drttop
20:57

September 22 2017

drttop
15:27
2902 b699
Reposted fromnazarena nazarena viaSenyia Senyia
drttop
15:24
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaSenyia Senyia
15:23
6100 af84 500
Reposted fromnepotism nepotism viaSenyia Senyia
drttop
15:17
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSenyia Senyia
drttop
15:13
9543 2f0c
Reposted fromwstawaj wstawaj viaSenyia Senyia

September 19 2017

drttop
15:39
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl