Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

drttop
15:13
9543 2f0c
Reposted fromwstawaj wstawaj viaSenyia Senyia

September 19 2017

drttop
15:39
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viaoll oll
drttop
15:36
0759 30a1
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaoll oll
drttop
15:32
2224 dbbd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSenyia Senyia

September 03 2017

18:15
It’s a most distressing affliction to have a sentimental heart and a skeptical mind.
— Nagulb Mahfouz, Sugar Street
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSenyia Senyia

September 01 2017

drttop
20:34
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
drttop
20:06

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel viaSenyia Senyia
20:05

August 08 2017

drttop
19:33
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem się kochać.
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.
— marcin świetlicki "olifant"
Reposted frommalinowa malinowa viakyte kyte

July 29 2017

drttop
10:07
4921 994f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSenyia Senyia

September 22 2017

drttop
15:13
9543 2f0c
Reposted fromwstawaj wstawaj viaSenyia Senyia

September 19 2017

drttop
15:39
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viaoll oll
drttop
15:36
0759 30a1
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaoll oll
drttop
15:32
2224 dbbd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSenyia Senyia

September 03 2017

18:15
It’s a most distressing affliction to have a sentimental heart and a skeptical mind.
— Nagulb Mahfouz, Sugar Street
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSenyia Senyia

September 01 2017

drttop
20:34
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
drttop
20:06

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel viaSenyia Senyia
20:05

August 08 2017

drttop
19:33
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem się kochać.
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.
— marcin świetlicki "olifant"
Reposted frommalinowa malinowa viakyte kyte

September 01 2017

20:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl