Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2017

drttop
19:39
May you be fortunate enough to have the time and energy to do what you love, after you’ve spent your time and energy doing what you’ve had to do.
Bruce Adler (via bintalghazi.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaSenyia Senyia

October 31 2017

drttop
22:17
5418 6a34 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaoll oll

October 16 2017

drttop
15:03
4476 9bfe 500
Reposted frompiehus piehus viaSenyia Senyia

October 09 2017

drttop
16:31

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
drttop
15:49

podsłuch dnia.

"Dbaj o swoje ciało - to jedyne miejsce w którym musisz mieszkać".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

September 25 2017

drttop
20:58
4066 f68b
Reposted fromumorusana umorusana viaSenyia Senyia
drttop
20:57

September 22 2017

drttop
15:27
2902 b699
Reposted fromnazarena nazarena viaSenyia Senyia
drttop
15:24
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaSenyia Senyia
15:23
6100 af84 500
Reposted fromnepotism nepotism viaSenyia Senyia
drttop
15:17
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSenyia Senyia
drttop
15:13
9543 2f0c
Reposted fromwstawaj wstawaj viaSenyia Senyia

September 19 2017

drttop
15:39
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viaoll oll
drttop
15:36
0759 30a1
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaoll oll
drttop
15:32
2224 dbbd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSenyia Senyia

September 03 2017

18:15
It’s a most distressing affliction to have a sentimental heart and a skeptical mind.
— Nagulb Mahfouz, Sugar Street
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSenyia Senyia

September 01 2017

drttop
20:34
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
drttop
20:06

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel viaSenyia Senyia
20:05

August 08 2017

drttop
19:33
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem się kochać.
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.
— marcin świetlicki "olifant"
Reposted frommalinowa malinowa viakyte kyte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl