Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2019

drttop
13:48
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

September 23 2018

drttop
10:37
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viaoll oll

July 29 2018

drttop
16:50
4076 5e01
Reposted fromkrzysk krzysk viamist-ery mist-ery

May 26 2018

19:50
4029 0212
Reposted fromartbun artbun viaSenyia Senyia
drttop
19:50
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viaSenyia Senyia

April 29 2018

drttop
19:01
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viaSenyia Senyia

April 15 2018

drttop
16:23
6153 dc2b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaoll oll
drttop
16:14
6259 674d
Reposted fromtichga tichga viaSenyia Senyia

April 14 2018

drttop
10:34
6473 83d4 500
Reposted fromrichardth richardth viaSenyia Senyia

April 07 2018

drttop
19:41
7599 dc6b 500
Reposted fromaggape aggape viaSenyia Senyia
drttop
19:41
4876 b4a8
Reposted fromkarahippie karahippie viaSenyia Senyia

March 17 2018

drttop
17:31
1730 c4d6 500
Reposted fromnutt nutt viaOFFka OFFka
drttop
17:30
7326 8b23 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaSenyia Senyia
drttop
17:29
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSenyia Senyia

January 28 2018

drttop
17:06
7492 1720
celebrate every tiny victory ♡
Reposted fromredemptionsongs redemptionsongs viaSenyia Senyia

November 17 2017

drttop
18:51

Mit o dwóch połówkach jabłka 

Wiele osób wierzy, że spełnią się i będą szczęśliwe dopiero wtedy, gdy znajdą tę jedyną/tego jedynego – partnera podobnego do nich jak druga połówka tego samego owocu, będącego niejako przedłużeniem ich osoby. Wierzą, że tylko przy takim partnerze wreszcie poczują spokój. „Druga połowa” ma myśleć podobnie jak one, lubić te same rzeczy, pragnąć tego samego, niemal oddychać we wspólnym rytmie. To przekonanie powoduje, że przyglądają się ukochanemu/ukochanej i chcą się upewnić, czy na pewno jest tym przeznaczonym/tą przeznaczoną.

„A może to nie jest właściwa osoba, może powinnam poszukać kogoś innego, lepszego, bardziej podobnego do mnie?” – zastanawiała się Izabela, która zmieniała partnerów co kilka lat, bo wciąż miała wrażenie, że jeszcze nie trafiła na idealnego, wymarzonego mężczyznę, swoją drugą połowę. Po latach uświadomiła sobie, że nie ma nikogo, kto by spełniał te wyśrubowane warunki – w każdym partnerze znajdzie coś, co nie będzie jej pasować. Nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież nie jesteśmy uzupełnieniem drugiej osoby, lecz odrębną całością, niezależną jednostką, wnoszącą swój wkład do związku. Owszem, łączą nas pewne podobieństwa, ale też różnimy się. W dobrym związku partnerzy współpracują ze sobą, wspierają się, starają się poznać podobieństwa i różnice, a nie zlewają się ze sobą i nie duszą w jednym sosie. Oddychają we własnym rytmie, idą przez życie razem, lecz każde w swoim tempie.

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSenyia Senyia

November 08 2017

19:54
0939 ed3c
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viaSenyia Senyia
drttop
19:49
drttop
19:48
5821 db21 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viaSenyia Senyia
drttop
19:42
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl